Askeladden Boats er Norges største produsent av fritidsbåter. Vår visjon er å sette fremtidens båtstandard. Askeladden produserer klasseledende båter med et kompromissløst fokus på design, innovasjon og sikkerhet.

Kvalitet ned til minste detalj En Askeladden er bygget for et problemfritt og aktivt båtliv, også når det er tøffe værforhold på sjøen.askeladden logo

Skroggaranti
Askeladdens fritidsbåter leveres med 5 års skroggaranti. For gyldig garanti må båten være kjøpt hos en godkjent Askeladden forhandler. Garanti gjelder ikke ved kommersielt bruk. Garantien følger båten ved salg (se eget garantikort for utfyllende vilkår).

Selvlensende
Selvlensing krever mindre tilsyn og øker bruksgleden. Samtlige Askeladden modeller er selvlensende, både når båten ligger i ro og under fart. Askeladdens fritidsbåter er utstyrt med manuell stengeventil til bruk ved ekstra stor last. Selvlensingssystemet drives uten bruk av pumpe og tilbakeslagsventil. En selvlensende Askeladden har full innvendig fribordshøyde.

CE-merking
CE-merket er det synlige bevis på at båt og utstyr tilfredsstiller fritidsbåt-direktivets krav fra 16. juni 1998. Alle Askeladdens modeller fra 1998 og utover er CE-merket. Se etter CE-merket når du kjøper båt.


Les mer om Askeladden

Securmark - standard på alle modeller
Askeladden fritidsbåter ble fra 2008 modellene merket med Securmark tyverimerke som standard fra fabrikk. Securmark er et internasjonalt system for tyverimerking og er etablert i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Australia. I produksjonen sprøyter Askeladden mikromerker på skjulte steder i båten. Hvert mikromerke inneholder en unik kode, som i Securmarks sentrale database gir informasjon om båt, motor og eier. Securmark gjør det enkelt å kontrollere eierforholdet ved eierbytte/ salg. Systemet hindrer tyveri av din Askeladden ved at det har en god preventiv effekt, og sørger for raskere tilbakeføring til rettmessig eier. Med Securmark tyverimerking har båten din lett synlige advarsels-merker, som holder tyvene på avstand.